Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

2–6% økt effektivitet, samt bedre planer og bygg

I visualiserings- og samhandlingssenteret ved UiT, Campus Alta, kan du se bygget før bygging.

Fellesskapet Alta kommune, Universitetet i Tromsø, og lokale bygge- og IT-virksomheter har, i samarbeid med Smart Construction Cluster, laget et Visualiserings- og Samhandlingssenter på UiT, Campus Alta. I senteret kan du se bygget før bygging.

Verdiskapingspotensialet i byggeprosjekter ligger i samhandlingen mellom involverte aktører i byggeprosessen. God kommunikasjon og bruk av digitale verktøy gir presis planlegging, ønsket og forutsigbar kvalitet og færre feil og forsinkelser. Samhandling og presis informasjonsflyt vil gi brukerne bedre bygg og byggeier lavere driftskostnader over tid. Det nye senteret vil styrke bygge- og IT-virksomhetene lokalt og regionalt.

Det at man i senteret kan se bygget før det blir bygget har ført til en 2–6% økning i effektivitet, samt bedre planer og bygg.