Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

20% spart

Stor-Oslo Eiendom setter standard for god samhandling gjennom Meierikvartalet på Lillestrøm ved å kontraktsfeste bruk av veileder for god samhandling.

Stor-Oslo Eiendom utvikler prosjektet Meierikvartalet i en samspillsentreprise med BundeBygg AS, og i tett samarbeid med DARK arkitekter og øvrige rådgivere.

Stor-Oslo Eiendom er første utbygger som har tatt Bygg21s veileder «Vi bygger best – med åpenhet og tillit» inn som eget kontraktsvedlegg. De jobber for å øke samhandling og åpenhet gjennom blant annet dialog, felles usikkerhetsstyring, samhandlingsarenaer og samlokalisering. Totalentreprenør og arkitekt gir gode tilbakemeldinger om godt samarbeidsklima og god fremdrift.

God samhandling basert på åpenhet og tillit vil blant annet gjøre byggeprosessene mer effektive, redusere feil og øke muligheten for alle til bedre inntjening.

Ved å bruke veilederen vil involverte parter:

  • få en bedre oppgaveforståelse
  • kunne redusere sin risiko
  • øke mulighetene til kostnadseffektive løsninger
  • redusere konflikter og øke trivselen. Og folk som trives på jobb yter bedre