Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

50% redusert energiforbruk i bygningsmassen

Drammen Kommune har redusert driftskostnaden betydelig gjennom bruk av teknikk og løsninger som fungerer.

Drammen Eiendom KF er en av landet mest innovative virksomheter for bærekraftige energi- og miljøløsninger.

Avdeling drift og vedlikehold har vært en drivende kraft for å bygge gode bygg med teknikk som fungerer. Løsninger tilpasset eksisterende og nye bygg har redusert energibruken mer enn 50%. Byggene er behovsstyrt for å gi optimalt inneklima og lavt sykefravær. Drift og vedlikeholdsenheten overvåker og dokumenterer byggene selv. Digitale løsninger og dyktige operatører har redusert driftskostnadene til et minimum.