Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Det lønner seg!

Obos Ulven reduserte byggekostnader med 20% ved å involvere viktige aktører fra start.

I oppstarten av prosjektet inviterte Obos entreprenører og leverandører med på en innovasjonskonkurranse for å komme frem til nye og smarte løsninger. Denne tidlige involveringen bidro til å redusere byggekostnader med mellom 15 og 20%. Noen av de kostnadsbesparende løsningene var:

• Alle etasjene i byggene er like
• Det er to ulike typer bad; ett stort og ett lite
• Det er én grunntype av kjøkken
• Det er fem forskjellige leilighetstyper som går igjen