Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Effektiviserer tidsbruken på byggeplassen

Bruk av QR-koder for å finne riktig og sist oppdaterte tegning.

Enkel bruk av QR kode er et tiltak som kan bidra til en mer effektiv hverdag på byggeplass. I stedet for å logge seg inn på prosjekthotell for riktige tegninger og beskrivelser er løsningen at man scanner en QR kode med en vanlig mobiltelefon eller nettbrett. På denne måten får man tilgang til siste revisjon av tegningene på prosjektets webhotell hvor som helst på byggeplass. Alle aktørene i prosjektet kan bruke samme løsning. Forslaget er tatt frem av anleggsledelsen og spres nå internt i Backe-gruppen.

QR-kodede tegninger effektiviserer prosessen:

  • Verktøyet har medført at løping til brakkeriggen for å hente tegninger nærmest er eliminert.
  • Det er færre kvalitetsavvik som følge av feil i tegningsgrunnlaget, da alle til enhver tid har oppdaterte tegninger.
  • De to punktene over medfører også at de har bedre kontroll på fremdrift og kan levere til rett tid

Backe-gruppen ser for seg at de sparer 2 timesverk per dag, og samtidig reduserer kvalitetsavvik med cirka 20% fra et anslag på 1% kostnad i dag. Regner man på det vil man da kunne få en innsparing på cirka 400 000kr om man ser på en gjennomsnittlig prosjektstørrelse på 60 millioner. Dette utgjør en innsparing på 0,67%.