Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Fasenormene

Neste Steg er et rammeverk som beskriver byggets kjerneprosesser i alle steg – fra vugge til grav.

Formålet med fasenormen «Neste Steg» er å samkjøre aktørene i byggeprosjektene på en presis og effektiv måte. Den er et felles rammeverk til støtte for gjennomføringen av byggeprosjekter. Gjennom åtte steg, fra ide til avvikling, gir rammeverket en felles referanse for steginndeling av byggeprosjekter som skaper et effektivt, felles språk for bransjen. Neste steg er samtidig et rammeverk som definerer generiske beslutningsporter og legger grunnlag for en veldefinert og effektiv informasjonsflyt mellom partene i et bygge- eller anleggsprosjekt. Videre synliggjør «Neste Steg» fire ulike perspektiver som alltid må bli ivaretatt. Disse er eier-, bruker-, det utøvende- og det offentlige perspektivet».

Last ned "Neste steg"

Her kan du laste ned rapporten Steg for steg - veien til gode reguleringsplaner.

Last ned "Steg for steg"