Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Gikk fra manuell til digital byggevarehandel

Gausdal Landhandleri reduserte flere årsverk på økonomi og administrasjon da de forenklet hele prosessen fra ordre til levering. Det som tidligere tok dager, tar nå timer.

Digital byggevarehandel er nøkkelen til økt lønnsomhet og en mer digital byggeprosess. Det er fortsatt mye manuelt arbeid knyttet til planlegging, produktidentifikasjon, bestillinger, varemottak, fakturakontroll og dokumentasjon, som blant annet fører til feil og unødvendig høye kostnader.

Gausdal Landhandleri og Holte har tatt initiativ til bedre samhandling i forbindelse med elektroniske bestillinger rett fra byggmesternes og entreprenørenes systemer, og fikk Bygg21s pris for beste praksis for jobben.

Setter standard for digital byggevarehandel

Prosjektet har fokusert på å få opp graden av digital byggevarehandel gjennom bruk av eksisterende løsninger og åpne standarder, noe som er helt sentralt for å kunne få til god spredning i bransjen.

Prosjektet har etablert en enkel tilgang til «mine priser», hvor man kan gå rett fra kalkyle til bestilling og få kontroll på bestillinger, ordrebekreftelser, elektronisk varemottak og ha full kontroll på fakturaer.

Prosjektet har vært praktisk rettet og blitt gjennomført med god samhandling mellom alle involverte parter. Det er allerede oppnådd positive resultater i flere ledd.