Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Kastet ut papirene og økte omsetningen

Allerede i 2013 kastet JOS Bygg ut alle papirene, og erstattet dem med nettbrett og servere. Blant annet på grunn av dette har de redusert byggekostnadene med cirka 7%.

Mange snakker om hvor lønnsomt det kan være å digitalisere. Men få har gjort en så grundig jobb som Norgeshus JOS Bygg. Løsningen deres har vært en digital sky som alle i bedriften har tilgang til. I skyen legges alle spesifikasjoner, tegninger og opplysninger knyttet til alle byggeprosjekt. Byggeleder kan huke av for hvem som har tilgang til hvilke dokument. Endringer på tegninger eller andre ting, vil umiddelbart være tilgjengelig for de som jobber på byggeplassen.

- Årsaken til at vi kan administrere flere prosjekt uten å ansette flere folk skyldes at bygglederen ikke trenger å ringe inn til kontoret hele tiden. De kan kontakte leverandører og elektrikere direkte, forklarer daglig leder Jon-Olav Sigvartsen. I dag fungerer systemet godt. Men JOS Bygg-sjefen legger ikke skjul på at det har vært tidkrevende å utvikle.

- Vi har brukt tid, for å spare tid, og vi har brukt penger for å spare penger, sier Sigvartsen. Antall byggefeil er redusert, byggetiden er gått ned.

- Det at byggeprosessen er digitalisert gjør det lettere å planlegge, forklarer han.

Den anslåtte reduksjonen i byggekostnader på cirka 7% er selvfølgelig ikke bare grunnet innføring av en digital styringsplattform, men også de positive ringvirkningene. Som færre byggefeil grunnet bedre system, mer effektive rutiner på hvordan vi styrer et prosjekt og lignende. Det har også medført at de har hatt mulighet til å bruke tid og penger på å optimalisere bedriften ytterligere, noe som har resultert i en kraftig vekst de siste årene.