Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Redusert tiden fra planlegging til ferdig bygg med 50%

Statsbygg og Kriminalomsorgen har ved å bygge modulfengsler redusert tiden fra planlegging til ferdig bygg og redusert byggekostnaden med 20%.

Kostnaden per kvadratmeter er også lavere nå enn for 10 år siden.

Bygging av fengsler i Norge har opp gjennom tiden vært preget av prototypebygging og spesialløsninger, noe som har ført til lang byggetid og relativt høy kostnad.

Statsbygg og Kriminalomsorgsdirektoratet har i samarbeid tatt grep og standardisert og industrialisert bygging av fengselsbygg, med meget god effekt på både kostnad og byggetid. Behovet for nye fengsler fra 2015 har krevd kortere byggetid og satt fart i arbeidet med å effektivisere prosjektene.

Konseptet for nye fengselsbygg ble tatt frem på fire måneder. Tiden fra plan til ferdig bygg er nå ca. 2,5 år, noe som er mer enn en halvering i forhold til tidligere prosjekter. Byggekostnadene er lavere enn for 10 år siden.

Noen av suksessfaktorene er:

  • Avklaringer med bruker og oppdragsgiver skjer mer effektivt.
  • Det er utarbeidet en veileder for standardiserte fengselsbygg som markedet forholder seg til i konkurransen.
  • Romprogram er standardisert, med krav til arkitektur, materialer og løsninger.
  • Grunnlaget er skalerbart slik at man får utnyttet konseptet om det er større eller mindre fengsler som skal bygges.
  • Standardiserte løsninger har redusert kostnader til drift og opplæring av personalet. Folk kjenner seg igjen uavhengig av sted.