Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Reguleringsplaner på halve tiden

Os kommune har tatt i bruk Bygg21s fasenorm «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner» for å gjøre det enklere både for utbyggere og kommune å komme i mål med regulering av større områder.

Effektive og gode planprosesser kan gi kommuner og stedets utviklere fortrinn i konkurransen om virksomhetsetablering og øke tiltrekkingskraft for ønsket bosetting, fritidsbebyggelse og kultur- og reiseliv. Realisering av gode planer gir gode rammer om folks liv.

Kommunalsjef Aina Tjosås i Os kommune, hennes team og hennes foresatte i politiske råd og utvalg har gjennom effektivt og godt planarbeid lykkes i å utvikle Os kommunes attraktivitet, utvikling og konkurransekraft.

Aina og hennes team klarer å kombinere faglig integritet og kompetanse med relasjonskompetanse, service og god samhandling.

Os kommune bruker og deler beste praksis for godt reguleringsplanarbeid.