Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Fase 1:
Strategisk definisjon

Hva er behovet som skal dekkes?

Dette må du ha på plass

Eksempel på bruk av beste praksis
Redusert tiden fra planlegging til ferdig bygg med 50%

Statsbygg og Kriminalomsorgen har ved å bygge modulfengsler redusert tiden fra planlegging til ferdig bygg og redusert byggekostnaden med 20%.

Slik fikk de det til