Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Fase 2:
Program- og konseptutvikling

Finne alternative måter å dekke behovet på. Lage program og skisser.

Dette må du ha på plass

Eksempel på bruk av beste praksis
20% spart

Stor-Oslo Eiendom setter standard for god samhandling gjennom Meierikvartalet på Lillestrøm ved å kontraktsfeste bruk av veileder for god samhandling.

Slik fikk de det til