Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Fase 3:
Bearbeiding av valgt konsept

Utrede det beste alternativet og gjennomføre forprosjekt.

Dette må du ha på plass

Eksempel på bruk av beste praksis
Det lønner seg!

Obos Ulven reduserte byggekostnader med 20% ved å involvere viktige aktører fra start.

Slik fikk de det til