Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Fase 6:
Overlevering og ibruktakelse

Sørg for at bygget fungerer slik det skal og lær opp brukere og driftspersonell. Kvitter ut alle kontrakter.

Dette må du ha på plass

Eksempel på bruk av beste praksis
Effektiviserer tidsbruken på byggeplassen

Bruk av QR-koder for å finne riktig og sist oppdaterte tegning.

Slik fikk de det til