Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Fase 7:
Bruk og forvaltning

Vedlikehold og oppgradér bygget i takt med behov og tekniske muligheter, for å opprettholde og øke verdi.

Dette må du ha på plass

Eksempel på bruk av beste praksis
50% redusert energiforbruk i bygningsmassen

Drammen Kommune har redusert driftskostnaden betydelig gjennom bruk av teknikk og løsninger som fungerer.

Slik fikk de det til