Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Fase 8:
Avvikling

Skal bygget selges eller rives? Vurder hva som eventuelt kan gjenbrukes.

Dette må du ha på plass

  • Bruk fasenormen «Neste steg» for effektive byggeprosesser.

    Last ned «Neste steg»(.xlsx)
  • God porteføljestyring kjennetegnes ved klart definerte akseptnivåer og vurderingskriterier for bygningene som er nedfelt i en Eiendomsstrategie (økonomi, teknisk tilstand, tekniske egenskaper som tilpasningsdyktighet, miljø og sosiale parametre)

  • Oppnåelse av prosjektets mål evalueres. Har planlagte effektmål blitt oppnådd, evt. når er det forventet at oppnåelsen kan måles?

  • Vurdering av outcome - fokus på effek for eier og bruker.

  • I overtagelsesperioden, som skal ivareta at bygget fungerer i henhold til sine mål, må den operative delen av FM og brukere inn, hvor opplæring er en vesentlig del.