Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Fase 1:
Planinitiativ

Forberedelse til oppstartsmøtet.

Dette må du ha på plass

  • Bygg gjensidig respekt og forståelse. Reguleringsplanarbeid er et lagspill hvor medspillerne har forskjellig ståsted, henholdsvis i det offentlige og det private.

  • Reguleringsplanarbeid krever brede perspektiv som tar hensyn til utbyggers økonomi og lokalsamfunnets premisser for verdiskapning, miljøforhold og sosial velferd. For å oppnå et godt resultat må dere ha god forståelse for prosessen og anerkjenne hverandres roller og oppgaver.


Oppstartsmøte

Dette må du ha på plass

Eksempel på bruk av beste praksis
Reguleringsplaner på halve tiden

Os kommune har tatt i bruk Bygg21s fasenorm «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner» for å gjøre det enklere både for utbyggere og kommune å komme i mål med regulering av større områder.

Slik fikk de det til