Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Fase 2:
Oppstart plan

Organisering av planarbeidet. Fasen avsluttes med en prosjektplan.

Dette må du ha på plass

Eksempel på bruk av beste praksis
Reguleringsplaner på halve tiden

Os kommune har tatt i bruk Bygg21s fasenorm «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner» for å gjøre det enklere både for utbyggere og kommune å komme i mål med regulering av større områder.

Slik fikk de det til