Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Fase 4:
Beslutning plan

Kommunens behandling av reguleringsplanforslaget.

Dette må du ha på plass

  • Be kommunen behandle forslaget så raskt som mulig. I normale saker bør ikke kommunen bruke mer enn 42 uker.

  • Frem og begrunn fullstendig forslag til regulering.

  • Kommenter innkomne merknader og foreta eventuelle justeringer av planforslaget.

  • Bruk fasenormen «Steg for steg» for gode reguleringsplaner.

    Last ned «Steg for steg»(.xlsx)

Eksempel på bruk av beste praksis
2–6% økt effektivitet, samt bedre planer og bygg

I visualiserings- og samhandlingssenteret ved UiT, Campus Alta, kan du se bygget før bygging.

Slik fikk de det til