Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Fase 6:
Overlevering og ibruktakelse

Sørg for at bygget fungerer slik det skal og lær opp brukere og driftspersonell. Kvitter ut alle kontrakter.

Dette må du ha på plass

  • Deling av egne erfaringer med andre i BAE-næringen.

  • Enkelte ganger kan det være lurt å gjennomføre en ekstern evaluering eller en benchmarking mot andre prosjekter for å se hvordan prosjektet egentlig gikk.

Eksempel på bruk av beste praksis
Effektiviserer tidsbruken på byggeplassen

Bruk av QR-koder for å finne riktig og sist oppdaterte tegning.

Slik fikk de det til