Byggelig
Veiledning for effektive og bærekraftige byggeprosesser

Fase 8:
Avvikling

Skal bygget selges eller rives? Vurder hva som eventuelt kan gjenbrukes.